தாந்த்ரீகம்-மனச்சிதறல்-தனுஷின் 3 படமும்-நிறைவுப் பகுதிமுந்தைய பகுதியின் லிங்க்

டைரக்டர் ஷங்கர் தன் மகனுக்கு எலும்புகள்,தாடை,விரல்கள் உடைந்து விழுவதாகவும் வருடக்கணக்காக வைத்தியம் பார்த்ததாகவும் ஆனால் ஏ.ஆர்.ரகுமான் தர்காவுக்கு கூட்டிப் போய் ஒரு தாயத்து கட்டியதும் ஒரே வாரத்தில் குணமானதாக படித்திருப்பீர்கள்.

இது தபாலில் வந்து கட்டினால் பலிக்குமா என்றால் இல்லை. அந்த குழந்தை தர்காவிற்குப் போய் அந்த சூழ்நிலையை கண்கொண்டு காது கொண்டு – கண்டு-கேட்டு பின்னர் அந்த தாயத்து கட்டப்படுகிறது. ஆக கேட்டதும் பார்த்ததும் அவர்கள் மனதை உடனடியாகப் பாதிக்கும்.(கேட்டதும் பார்த்ததும் மனதைப் பாதிக்கும் என்பது விஞ்ஞானம் தானே!) அவர்களுக்குத்தான் பகுத்தறிவு வாட்ச்மேன் இல்லையே தடுக்க. ஆக நோய் வருவதும் பகுத்தறிவு வாட்ச்மேன் இல்லாததனால்தான். தீர்வு கொடுக்கும் போதும் அதைத்தடுக்க பகுத்தறிவு வாட்ச்மேன் இல்லை என்கிற விஷயம்தான்.மிக முக்கியம் தீர்வு கொடுப்பவர்களின் 'உடல் மொழி' அதை பார்ப்பவர்களின் மனம் பதிவு செய்து கொள்கிறது. எதிர்வினை புரிகிறது.

பரதேசியான சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரு!

பெண்ணுக்கு தலை பின்னுகையில் அம்மாக்கள் சொல்வதும் இதேதான் 'ஒழுங்கா நில்லேன்!'

பெண்ணுக்கு தலை பின்னுகையில் அம்மாக்கள் சொல்வதும் இதேதான் 'ஒழுங்கா நில்லேன்!'